Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  1. Αριθμοί μέχρι το 1.000

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 3. Γεωμετρικά σχήματα και στερεά

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 4. Προπαίδεια Ι

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 5. Προπαίδεια ΙΙ

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 6. Πολλαπλασιασμός-διαίρεση

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 7. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία