Γεωμετρικά στερεά

 

Πάτησε στο αντικείμενο που αντιστοιχεί στο στερεό που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε .

 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία