Πολλαπλασιασμός διψήφιου με το 10 ή το 100

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

 

  Πολλαπλασιασμός με το 10 ή το 100  

Γράψε το αποτέλεσμα κάθε πολλαπλασιασμού
( μη ξεχάσεις τις τελείες στις χιλιάδες ).

    14 Χ 10 =  

 
    14 Χ 100 =

 

 
    24 Χ10 =

 

 
  34 Χ100 =

 

  47 Χ 100 =

 

    57 χ 100 =

 

 
   

 

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία