Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-5  6. Πολιτείες ντυμέν... 7. Ιστορίες του χειμώ... 8. Έλα στην παρέα... 9. Άνθρωποι και μ...

 10-14 

 
   

Μαθητή Α

Μαθητή B

Μαθητή Γ

Εργασιών Α

Εργασιών B

Μαθητή HTML

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

     
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΝΤΥΠΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙ

ΠΕΡΙΓΡ. ΣΚΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡ. ΓΑΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΦΙΛΟ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΦΙΛΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΝΟΜΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΦΗΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΑΦΗΓΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ
 

 

 

ΑΡΘΡΑ   των ή τον;


ΠΑΤΩ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΩΝ-ΤΟΝ

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΩΝ-ΤΟΝ

ΠΑΤΩ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΩΝ-ΤΟΝ

ΒΑΖΩ ΤΩΝ-ΤΟΝ

ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΤΩΝ-ΤΟΝ

ΤΩΝ ή ΤΟΝ;

ΠΑΤΩ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

ΕΠΙΘΕΤΑ


Καταλαβαίνω την αξία των επιθέτων


Αντίθετα επίθετα


Περιγραφικά επίθετα

 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


ΒΑΖΩ -ΕΙ -Ι


ΜΕ ΠΟΙΟ -ΕΙ -Ι;


ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ -ΕΙ -Ι


ΠΑΤΩ ΣΤΑ ΣΩΣΤΑ


ΠΑΤΩ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ -ΕΙ -Ι


ΟΥΣ. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΕ -Ι

 


ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ -ΕΙ Ή ΤΟ -Ι

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

 


ΟΥΣ. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΕ -Ο

 

 


ΠΟΙΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΕΙ Ή Ι

 


ΒΑΖΩ -Η -Ι

 


ΜΕ ΠΟΙΟ -Η -Ι ΠΑΝΕ;

 


ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ -Η -Ι

 


ΠΑΤΩ ΣΤΑ ΣΩΣΤΑ

 


ΠΑΤΩ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ -Η -Ι

 


ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣ. ΣΕ -ΙΣΣΑ

 


ΡΗΜΑΤΑ -ΤΑΙ -ΜΑΙ -Ω -ΕΙ

 
         
     

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

 
     

 

 

 

 

 

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
   

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία