Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-21 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  14. Αριθμοί μέχρι το 3.000

 

 

 

 

 

  15. Προσθέσεις και  αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων

 

 

 

 

 

 16. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές...

 

 

 

 

 

 

 17. Πολλαπλασιασμοί

 

 

 

 

 

 

 18. Διαιρέσεις

 

 

 

 

 

 

 19. Προβλήματα

 
 

 

 

 

 

 

 20. Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία