Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-21 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  14. Αριθμοί μέχρι το 3.000

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  15. Προσθέσεις και  αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 16. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές...

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 17. Πολλαπλασιασμοί

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 18. Διαιρέσεις

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 19. Προβλήματα

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 20. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία