Προηγούμενος και επόμενος αριθμού

 

Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο των αριθμών που βλέπεις.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

    400    
 540 
  299  
         
                        

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία