Πρόσθεση δύο διψήφιων

 

Γράψε τους σωστούς αριθμούς ώστε να λύσεις τις προσθέσεις.
Προσοχή!!! Αν δεν υπάρχει κρατούμενο γράψε το 0 (μηδέν) στη θέση του κρατούμενου.
 

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

   

     

     
  3 5   17 
+ 2 7  

+

2 4  
 

   

 
                      

 

 15

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία