Πρόσθεση τριών διψήφιων με κρατούμενο

 

Γράψε τους σωστούς αριθμούς ώστε να λύσεις τις προσθέσεις.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

   

     

     
   

2

1

   

2

3    
  4 5   17 
+ 1 7  

+

3 4  
 

   

 
                               

 

 13

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία