Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

 

Συμπλήρωσε τα αποτελέσματα.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

   

 4 x 8 =

     6 x 9 =

 
  32 : 8 =     54 : 6 =
    32 : 4 =     54 : 9 =  
                                  
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία