Ανάλυση αριθμού

 

Δες το παράδειγμα και γράψε την ανάλυση των αριθμών σε άθροισμα.
 

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

  500 + 70 + 3  = 573  
600 + 70 + 1  =  
700 + 10 + 6  =  
  400 + 40 + 2  =  
  300 + 20 + 7  =  
  200 + 3  =  
500 + 10 + 3  =  
                        

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία