Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
 

Πάτησε το σωστό ή το λάθος.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία