Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

    20(2+3) = 

 

 
   

20(0,2+0,3) =

 

 
   

1,5(2+2) =

 

 
 

10(2,3+0,2) =

 

 

10(2,3+2,2) =

 

                                                    
 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία