Από κλάσμα σε δεκαδικό
 

Είναι σωστός ο τρόπος που μετατρέπουμε το κλάσμα σε δεκαδικό;
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

              

© 2010-15    |  Επικοινωνία