Αριθμός ψηφίων ενός αριθμού
 

Για κάθε αριθμό πληκτρολόγησε τον αριθμό των ψηφίων που αποτελείται.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

      87.450      
      556

 

   
      1.273

 

   
  34

 

 
  12.000

 

 
  8

 

 
                                                    

© 2010-15    |  Επικοινωνία