Αφαίρεση αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

    28 + 17 =

 

 
    45 - = 28

 

 
    45 -  = 17

 

 
   

 

    5,6 + 11,3 =    
  16,9 - = 11,3

 

  16,9 - = 5,6

 

                                                    

 

 13

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία