Από κλάσμα σε δεκαδικό

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

Θυμήσου να μη βάλεις τα μηδενικά στο τέλος.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Από κλάσμα σε δεκαδικό    

Μετέτρεψε με το νου τα κλάσματα σε δεκαδικούς

 
    1

 =

1

 =

 
    2 4  
             
    2

 =

3

 =

 
  4 4
             
  1

 =

3

 =

  5 5
                                                    

© 2010-15    |  Επικοινωνία