Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

 

Υπολόγισε με το νου και γράψε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς).

 

  Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
( Ε Κ Π )
   

Γράψε τα ΕΚΠ των αριθμών που σου δίνονται.

   

ΕΚΠ   2, 3, 4

 

 
    ΕΚΠ   6, 3, 9

 

 
    ΕΚΠ   15, 10, 5

 

 
  ΕΚΠ   5, 10, 40

 

  ΕΚΠ   22, 10, 55

 

    ΕΚΠ   30, 6, 100

 

 
   

 

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία