Διαιρέσεις υπολογισμοί

 

Πληκτρολόγησε τα σωστά αποτελέσματα.
Πρόσεξε να μη βάλεις τα μηδενικά στην αρχή ή στο τέλος των δεκαδικών.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

   

:2

:10

20

100

   
 

60

30

   
 

34

17

   
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία