Πολλαπλάσια

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Πολλαπλάσια    

Γράψε τα πολλαπλάσια που λείπουν.

 
 

 Πολλαπλάσια του 4

8 12 20  
                 
 

 Πολλαπλάσια του 6

6 18 36  
                 
       

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία