Σύγκριση - ταξινόμηση μεγάλων αριθμών

 

 

Πάτησε στους αριθμούς με τη σειρά από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο ώστε να τους ταξινομήσεις σε φθίνουσα σειρά.

 

               

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία