Μεικτή γραφή των αριθμών ως το 1 δισ.

 

   

Πάτησε στις καρτέλες που χρειάζονται ώστε να φτιάξεις τη μεικτή γραφή του αριθμού που σου δίνεται.

 

 

200.500.000

 

 
 
 

 

 

 

 13

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία