Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 

 

  1. Υπενθύμιση - Α' μέρος

 

 

 

 

 

   2. Υπενθύμιση - Β' μέρος

 

 

 

 

 

 3. Πως λύνουμε ένα πρόβλημα

 

 

 

 

 

 

 4. Οι φυσικοί αριθμοί

 

 

 

 

 

 5. Αξία θέσης ψηφίου

 

 

 

 

 

 6. Σύγκριση και διάταξη φυσικών

 

 

 

 

 

 

 7. Στρογγυλοποίηση

 

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία