Ε΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
    1-7   8-12 13-21 22-24 25-32 33-35 36-44 45-52

 
   

Μαθητή Α

Μαθητή B

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών B

 

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

         
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1 ΔΙΣ.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 1 ΔΙΣ - ΑΞΙΑ ΨΗΦΙΩΝ


ΠΟΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙ- ΟΥΝΤΑΙ


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΑ


ΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΜ ΜΕΧΡΙ 1 ΔΙΣ.


ΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΜ ΜΕΧΡΙ 1 ΔΙΣ.

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ


ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

 

ΕΜΒΑΔΟΝ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΕ ΜΙ...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΜΕΓ...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ

ΞΕΡΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
 

 

 

 
         
 
       
 


 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ (Εκατοστά)

Μετρώ και γράφω το μήκος (Length) των ψαριών.

 

 
       
 


 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΜΕΧΡΙ 10.000
 
Πατώ στον πύραυλο που νομίζω ότι στρογγυλοποιείται ο πορτοκαλί αριθμός.
 

Στο μενού επιλογής επιπέδου επιλέξτε


(Έως το 9.999 στην πλησιέστερη 100άδα)

 
       
   

 Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...
 

 

 

 

 

 

 

  25. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  26. Διάταξη δεκαδικών - αξία θέσης ψηφίου

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 27. Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 28. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 29. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 30. Διαίρεση δεκαδικών

 

   

 

 

 

 

 

 

   31. Ποσοστό

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  32. Εκφράσεις των αριθμών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία