Πρόσθεση τριψήφιων χωρίς κρατούμενα

 

Πληκτρολόγησε τα αποτελέσματα των προσθέσεων χωρίς κρατούμενα.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

               

 

   
    4 6 3  

5

3

8

   
    2 6

2 6 1    
   

 

 

 
     

 

 

 

   
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία