Ατελείς διαιρέσεις

 

Πάτησε όπου βλέπεις ατελείς διαιρέσεις (μένει υπόλοιπο) ώστε να φύγουν.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

24:2,  24:3,  24:4,
  24:6,   24:8,
  24:12

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία