Αφαίρεση τριψήφιων με κρατούμενα

 

Πληκτρολόγησε τα αποτελέσματα των αφαιρέσεων με κρατούμενα.
Αν δεν υπάρχουν κρατούμενα βάλε 0.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

     

 

   
     

5

5

2

   
   

2 7 5    
   

 

 

 
 

 

 

 

   
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία