Τέλειες διαιρέσεις

 

Πάτησε όπου βλέπεις τέλειες διαιρέσεις (δεν μένει υπόλοιπο).

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

,   ,   ,
36:5,   ,   36:7,   36:8,
,   36:10,  

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία