Πολλαπλασιασμός

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Πολλαπλασιασμός    
  
 

Πόσες σειρές από μήλα έχουμε;

 

Πόσα έχει η κάθε σειρά;

 

Πόσα είναι όλα τα μήλα;

 

Χ

=

         
    

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία