Θαλασσινό σχολείο - Ορθογραφία 

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

μολβι, δδμοι, ξεκουράστηκα, σβηστρι, κοχλι, άος, θάλασσα,
 

 

 

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία