Θαλασσινό σχολείο - Ορθογραφία 

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

μολβι, δδμοι,
σβηστρι, κοχλι,
άος, ξεκουράστηκα
 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία