Γράμμα σε ένα παιδί από το εξωτερικό

 

Αντιστοίχισε όπου είναι το χέρι-δείκτης   τη σωστή καρτέλλα ώστε να φτιάξεις το σχέδιο ενός  γράμματος σε ένα παιδί που ζει στο εξωτερικό.
 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία