Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

παράλλλα,  γαικά,    διάλεια,  αθλητσμός,

επτυχία,   αγγή

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία