Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

δμοτική, αριθμτική, κρυφά,
ζωγραφιές, κοατάκι, βιβλιοθήκη
βιβλιοπλείο, διρθώνει, μολβι

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία