Επιστροφή στα θρανία - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Αστραλία,  Κίνα,  αηλογραφία,
υπόλοιπς,  μαθτρια,  τάξη
πόλς,  χωριά,  λεκτρονικοί

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία