Επιστροφή στα θρανία - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Αστραλία,  Κίνα, 
αηλογραφία, υπόλοιπ
μαθτρια,  τάξη, χωριά,
πόλς,  λεκτρονικοί
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία