Ουσιαστικά

 

Πάτησε στα ουσιαστικά (πρόσωπα-ονόματα ή πράγματα) που βλέπεις.

,  βρίσκω,   κάνω,   ,
ζωγραφίζω,   ,  διαβάζω,   ,
καταφέρνω,  συγκεντρώνω,    ,   

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία