Δημ. Σχ. Τρικάλων Ημαθίας - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

τ χωριό,  αίθουσες, φυσικά,
το κτίρι,  οι πολογιστές,  
γήπδο,  το σχολείο, γμναστήριο

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία