ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-11 12-18 19-24 25-29 30-37 38-44 45-48 49-55 56-71

 
         

Μαθητή

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών Β

Εργασιών Γ

Εργασιών Δ

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία.

 

   

 

 

 

 
 


 

ΓΩΝΙΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ
Τοποθετώ σωστά το μοιρογνωμόνιο, και γράφω το αποτέλεσμα.
 
       
 


 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Σχεδιάζω με το ποντίκι η το δάχτυλο το σύμβολο της ανισότητας στους δεκαδικούς που βλέπω

 

 
       
       
 


 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Στο μαύρο πλαίσιο εκφωνείται ένα κλάσμα. Πατώ στο μπλε ισοδύναμο, και δίνω ώθηση στη μηχανή μου ώστε να κερδίσω τον αγώνα.

 

 
       
 


ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Πατώ στο σωστό σύμβολο που δείχνει το μεγαλύτερο κλάσμα.
 
       
 


 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Μετακινώ το κόκκινο βελάκι στο σημείο που εκφράζει ο δεκαδικός (επάνω).
 
       
 


 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥΥ
Γράφω το μήκος της πλευράς που δεν ξέρω όταν γνωρίζω και το εμβαδόν.
 
   

 Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...
 

 

 

 

 

 

  30. Λόγος δύο μεγεθών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

   31. Από τους λόγους στις αναλογίες

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 32. Χιαστί θα βρω το Χ

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  34. Ανάλογα ποσά

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

   35. Προβλήματα με ανάλογα ποσά

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 36. Αντίστροφα ποσά

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 37. Προβλήματα με αντίστροφα ποσά

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία