ΣΤ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-6  7. Η ζωή έξω από... 8. Χριστούγεννα 9. Συσκευές 10. Ατυχήματα

11. Συγγενικές σ...

25η Μαρτίου

 13-17 

 
   

Μαθητή Α

Μαθητή B

Μαθητή Γ

Εργασιών Α

Εργασιών B

Γραμματική HTML

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

         
 

ΕΠΙΘΕΤΑ


Καταλαβαίνω την αξία των επιθέτων


Αντίθετα επίθετα


Περιγραφικά επίθετα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤ.


Αντιστοιχώ τις αποτελεσματικές προτάσεις στις κύριες.

 

ΕΠΙΘΕΤΑ -ΚΛΙΣΗ


ΚΑΤΑ ΤΟ "ΕΥΘΥΣ, -ΕΙΑ, -Υ"


 "ΚΑΦΕΤΗΣ-ΙΑ -Ι"

 "ΜΕΛΛΩΝ-ΟΥΣΑ-ΩΝ"

 "ΜΑΚΡΥΣ-ΙΑ-Υ"

ΕΥΓΕΝΗΣ -ΗΣ -ΕΣ

 

 

ΚΛΙΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Βάζω τους τόνους


Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βάζω τους τόνους

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ταξινομώ τα κύρια μέρη της περιγραφής ενός αυτοκινήτου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΘ. ΛΟΓΟΣ

 

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

 

ΣΤΙΞΗ


Βάζω διαλυτικά

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

 

 

 

 
         
     

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

 
     

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία