Αποτελεσματικές προτάσεις

 

Πάτησε στην πράσινη αποτελεσματική πρόταση που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης .

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία