Επίθετα σε -ύς, -εία,  -ύ

 

Πάτησε στην κλίση που μπαίνει στην πρόταση που είναι το χέρι-δείκτης   .

 

 

              

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία