Διαλυτικά ( ϊ, ϋ, ΐ, ΰ, )

 
 

Πάτησε σε όποιο γράμμα πρέπει να μπουν διαλυτικά.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

π λ ά ι 
θ ε κ ό ς
Μ Α Ο Σ
 χ α δ ε ύ ω
 φ α
π ρ ω ί
 κ α κ ι

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία