Διαλυτικά ( ϊ, ϋ, ΐ, ΰ, )

 
 

Πάτησε σε όποιο γράμμα πρέπει να μπουν διαλυτικά.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

πλάι,  θεκός,
ΜΑΟΣ, χαδεύω, φα,
πρωί, κακι

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία