Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ων

 

Πάτησε στην καρτέλα που αντιστοιχεί στο κενό της πρότασης που είναι το χέρι-δείκτης  .

 

 

              

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία