Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ (μακρύς, φαρδύς, βαρύς ... 
 

Πάτησε στη σωστή κλίση των επιθέτων.

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία