Κατηγορούμενο

 

Πάτησε όπου βλέπεις κατηγορούμενο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

• Ο αθλητής φαίνεται
• Ο γιατρός αυτός θεωρείται
• Τα φρούτα είναι σε φέτες.
• Ο υπολογιστής που μεταφέρεται λέγεται
  
• Ο Γιάννης κάθε χρόνο γίνεται
• Η Κυριακή είναι

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία