Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί 
 

Πάτησε στη σωστή κλίση των επιθέτων.

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία