Κλίση Ουσιαστικών - Θηλυκά σε -η (η κυβέρνηση)

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπει ο τόνος.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Ενικός ------------Πληθυντικός
η κυβρνηση  ---- οι κυβερνσεις
της κυβρνησης --των κυβερνσεων
την κυβρνηση ---τις κυβερνσεις
-----κυβέρνηση ---- - -κυβερνήσεις

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία