Από φράσεις στα επίθετα

 

Δες τις πορτοκαλί καρτέλες με τη σειρά αρχίζοντας από την πρώτη, και κάθε φορά πάτησε στην πράσινη καρτέλα που αντιστοιχεί.

 

                          
 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία