Ανάλυση αριθμών μέχρι το 1.000.000

 

Δες το παράδειγμα και γράψε την ανάλυση των αριθμών σε άθροισμα.
 

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

  500.000 + 70.000 + 600 + 40  = 570.640  
400.000 + 70.000 + 1.000 + 30  =  
600.000 + 6.000 + 500 + 40 + 6  =  
  900.000 + 40.000 + 2.000 + 8  =  
       
     

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία