Ανάλυση αριθμών μέχρι το 1.000.000

 

Δες τα παραδείγματα και γράψε την ανάλυση των αριθμών.

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

  150.573 =

 100.000

+ 50.000

 

+ 500

+ 70

+ 3

 
  463.073 = 400.000

+ 60.000

+ 3.000   + 70 + 3  
752.305 =

+ 3.000 + 300

 

904.730 = 900.000

 

+

+

 
             
                        

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία