Γραφή αριθμών μέχρι το 1.000.000

 

   

Πάτησε με τη σειρά στις λέξεις ώστε να φτιάξεις τη γραφή του αριθμού που είναι στο πλαίσιο.

 

  

289.960

 

 
 

 

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία