Κλάσματα - Μονάδα

 

   

Πάτησε στα κλάσματα που σου ζητείται.

 

 

 

 

Πάτησε στα κλάσματα που ισούνται με τη μονάδα.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία