Μήκος  - Χρήση μονάδων μέτρησης

 

Ποια μονάδα μήκους ταιριάζει;
Πρόσεξε να μην ξεχάσεις τις τελείες !!!
 

- Θυμήσου να γυρίσεις το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς).

 

  Μήκος - Μονάδες μέτρησης    

χιλ.ιοστόμετρο,  εκ.ατοστόμετρο,  δεκ.ατόμετρο,
μ.έτρο,  χιλιόμ.ετρο

  Το πλάτος της πόρτας είναι

 
  Το πλάτος του πλυντηρίου είναι 80 

 
  Το ύψος της πολυκατοικίας μας είναι 23 

 
Το πάχος του μολυβιού μου είναι

Η απόσταση Αθήνα - Πάτρα είναι 216 

  Το ύψος της δακάλας μου είναι 1,70 

 
 

 

 

            
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία